behar-jahiu
  Feja Islame
 
Shkarko Libra


16.02.2010

Kurani Fisnik Arabisht

Komplet Kur'ani si Word DOC nga kompleksi i Medines

 
Download

16.02.2010

Kur'ani Fisnik - Arabisht - FONTET

Fontet për Kur'anin nëse dëshironi ta kopjoni në WORD

 
Download

08.01.2008

Kurani arabisht nga programi Harf Mushaf

Është Word Dokument me komplet Kur'anin. Ndihmon në kopjimin e ajeteve për ata që dëshirojnë t'i inkuadrojnë në tekstet e tyre. Fontet arabisht janë të bashkangjitur në zip fajll.

 
Download

22.02.2010

Meshari Rashid - Sexhde

Meshari Rashid - Sexhde

 
Download

22.02.2010

Meshari Rashid - Tewbe

Meshari Rashid - Tewbe

 
Download

25.02.2010

Kurani Fisnik Arabisht - TIFF

Komplet Kur'ani si TIFF format (604 faqe në një TIFF fajll) nga kompleksi i Medines

 
Download

03.10.2006

Kur'ani - Skenimi komplet i përkthimit të Sherif Ahmetit

Komplet skenimi i Kur'anit (versioni i shtypur në Medine)

 
Download

27.11.2005

Kur'ani - Përkthim i Hasan Nahit

Zip fajll - në të gjenden 30 DOC fajlla (çdo xhuz në fajll të veçantë)

 
Download

27.11.2005

Kur'ani - Përkthim i Sherif Ahmetit

Doc fajll

 
Download

27.11.2005

Kur'ani - Përkthim i Feti Mehdiut

Doc fajll

 
Download

27.11.2005

Kur'ani - Përkthim i Darus-Selam

Doc fajll

 
Download

28.11.2005

Komplet skenimi i Kur'anit në gjuhën arabe (GIF)

Komplet skenimi i Kur'anit në gjuhën arabe - këto janë gif fajlla me kualitet të lartë

 
Download

28.11.2005

Kur'ani - Transliterim shqip

Kur'ani në gjuhën arabe, por me shkronja latine

 
Download

27.11.2005

Kur'ani - Përkthim i Hasan Nahit botimi 4 - AIITC

Përkthimi i përpunuar i Hasan Nahit nga ana e AIITC. Deri tani kemi hasur në këtë gabim serioz: Surja Rad ajeti 2: "...qiejt i ka ngritur me shtylla..."; duhet: "…pa shtylla...". Zoti i fal gabimet e paqëllimta.

 
Download

28.05.2008

Kur'ani - Përkthim i Hasan Nahit 2006

Përkthimi i Kur'anit nga Hasan Nahi, versioni 2006

 
Download

28.11.2005

Teksti arab i Kur'anit

Teksti arab i Kur'anit - versioni nga interneti i rregulluar në Word dokument

 
Download

15.04.2006

Databaza e Kur'anit (Access MDB)

Databaza e Kur'anit e cila përmban: përkthimin në gjuhën shqipe, transliterimin arab dhe përkthimin boshnjakisht

 
Download

17.07.2006

Rijadus Salihin - Programi

Programi kompjuterik që bën shfletimin e të gjitha haditheve nga përmbledhja Rijadus Salihin

 
Download

03.10.2006

Takvimi 5.0 për Maqedoni

Program kompjuterik që thërret ezanin në kohën e caktuar sipas takvimit që boton Bashkësia Islame e Maqedonisë. Vlen vetëm për qytetet e caktuara në Maqedoni.

 
Download

28.03.2007

Kushtet e fesë ISLAME

Prezentim i qartë dhe i thjeshtë i kushteve për të qenë musliman

 
Download

21.06.2007

Takvimi i përhershëm për Maqedoni

Takvimi i përhershëm për Maqedoni

 
Download

18.12.2008

Takvimi 5 - një fajll

Takvimi 5 - një fajll

 
Download

27.03.2007

Meshari Rashid el-Ifasi - Tewbe, Sexhde

Leximi i sureve Tewbe dhe Sexhde nga Meshari Rashid el-Ifasi. Lexim shumë i bukur. Merreni dhe dëgjojeni.

 
Download

09.08.2008

Meshari Rashid - Suretul Mulk

Lexim shumë i bukur

 
Download

09.08.2008

Menshawi Sureja Mulk me lexim "muxhawad"

Lexim i ngadalshëm me stil egjiptian

 
Download

22.08.2008

Mustafa Mahmud - Muhammedi a.s.

Libri i famshëm shkencor mbi jetën e Muhammedit a.s.

 
Download

18.12.2008

Rijadus Salihin 2 - një fajll

Rijadus Salihin 2 - një fajll

 
Download

16.04.2006

Databaza e haditheve të Rijadus-Salihin

Databaza e të gjitha haditheve të përmbledhjes Rijadus-Salihin (numërimi sipas versionit të xhepit)

 
Download

06.06.2007

40 Hadithe nga Imam En-Neveviu

40 Hadithe nga Imam En-Neveviu

 
Download

17.06.2007

Dyzet hadithet kudsij

e-Libër

 
Download

05.11.2007

40 Hadithe të Imam Neveviut

Hadithe të zgjedhura

 
Download

05.11.2007

70 Porosi të Pejgamberit s.a.v.s

70 Porosi te Pejgamberit s.a.v.s.

 
Download

29.12.2007

Riajdus Salihin

hadithe te verteta

 
Download

22.08.2008

Hutbeja lamtumirëse

Ligjërimi i fundit i Muhammedit a.s.

 
Download

22.08.2008

Shushullima - Hasan Basri

Këshillat e arta të Hasan Basriut, anëtar i gjeneratës së dytë pas Muhammedit a.s.

 
Download

28.11.2005

Programi kompjuterik Kur'an Casni 4.0 - në gjuhën boshnjake

Programi Kur'ani Fisnik në gjuhën boshnjake

 
Download

25.10.2006

Falja e namazit

Falja e namazit me zë dhe me animacion 

 
Download

30.10.2006

My Mom is Amazing

Ilahi shumë prekëse për jetimin

 
Download

12.02.2007

Ezani

Ezani i cili thërret besimtarët musliman 5 herë në ditë për adhurim të All-llahut

 
Download

25.03.2007

Shpirti i varfër

Si duhet pastruar shpirtin?

 
Download

28.03.2007

Bibla, Kur'ani dhe shkenca

Liber i përkthyer në shqip

 
Download

10.04.2007

Shtegu i njohjes

Këshilla për pastrimin e shpirtit dhe qetësimin e zemrës

 
Download

21.05.2007

Ezani Xhidde

Ezani në aeroportin e Xhides në Haxh

 
Download

21.05.2007

Nena ime

NENA

 
Download

23.05.2007

Hadith për jetimin

Hadith për jetimin

 
Download

06.06.2007

Kurani me ca komente

Kuran në gjuhën shqipe me disa komente të sureve nga Sabri Bajgora

 
Download

06.06.2007

Besimi i Ehli Sunnetit

Besimi i Ehli Sunnetit

 
Download

17.06.2007

Xhumaja

e-Libër

 
Download

17.06.2007

4 Imamet

e-Libër

 
Download

17.06.2007

Agjerimi i ramazanit

e-Libër

 
Download

23.06.2007

Elif-Beja e Kuranit - CDR fajll

Elif-Beja e Kuranit - CDR fajll

 
Download

23.06.2007

Emullgatoret e dyshimtë

Emullgatoret e dyshimtë në ushqime. Muslimanë! keni kujdes ushqimin që hani. Shihni përbërjen e cila mund të jetë nga materie të dyshimta!

 
Download

23.06.2007

Esmaul-Husna CDR

Esmaul-Husna - 99 Emrat e bukur të Zotit.

 
Download

28.07.2007

Popujt e Zhdukur

Populli i Nuhut Populli i Lutit Rrëfimi për Faraonin

 
Download

26.09.2007

Biri im 

Mëshira e All-llahut

 
Download

30.09.2007

Sahihul Buhari 1

Hadithe të Vërteta

 
Download

30.09.2007

Sahihul Buhari 2

Hadithe të Vërteta

 
Download

30.09.2007

Sahihul Buhari 3

Hadithe të Vërteta

 
Download

30.09.2007

Sahihul Buhari 4

Hadithe të Vërteta

 
Download

30.09.2007

Sahihul Buhari 8

Hadithe të Vërteta

 
Download

30.09.2007

Sahihul Buhari 6

Hadithe të Vërteta

 
Download

19.10.2007

All-llahu ekziston (3 pyetje)

Tre pyetje logjike pse All-llahu ekziston

 
Download

05.11.2007

Hadith i Ibn Malikut

Lexo me kujdes

 
Download

06.11.2007

Forma e Namazit

Shehj Albani Dijetar i madh

 
Download

06.11.2007

Pér Muslimmanet qé sapo kan hyr ne Islam

Argumente

 
Download

06.11.2007

Pérshkrimi i agimit té vértet me té cilin hyn koha e namazit

Përshkrimi i agimit të vërtet me të cilin hyn koha e namazit

 
Download

06.11.2007

El-Buhari Libri 1

Hadithe 01-348

 
Download

06.11.2007

El-Buhari Libri 4

Hadithe 1395-1772

 
Download

06.11.2007

El-Buhari Libri 8

Hadithe 3326-3648

 
Download

27.11.2007

Fatiha

Fatiha

 
Download

29.12.2007

JETA E PROFETIT MUHAMED

jeta e MUHAMEDIT a,s

 
Download

02.01.2008

Gruaja Ne Islam

Gruaja Ne Islam

 
Download

02.01.2008

Fikhu 1

Fikh

 
Download

02.01.2008

01Fragmente nga jetae Sahabeve

01Fragmente nga jetae Sahabeve

 
Download

02.01.2008

Besimi,bazat ,esenca ,negacioni

Besimi,bazat ,esenca ,negacioni

 
Download

02.01.2008

Kuptimi i kaptinave (xhuzit30).

...

 
Download

02.01.2008

Perse e pranuam fene Islame

Perse e pranuam fene Islame

 
Download

02.01.2008

Deshiroj te pendohem por..

Porosi profetike

 
Download

01.04.2008

Tri Pyetje

Prezentim me argumente ne egzistencen e ALLAHUT

 
Download

23.05.2008

Hilet e shejtanit

hilete e shejtanit

 
Download

14.06.2008

Falënderoje Allahun

Prezantim

 
Download

25.09.2008

Kushtoji 1 minut Allahut

Prezantim PowerPoint

 
Download

24.05.2009

A ESHTE KURANI VEPER E MUHAMEDIT

Ketu autori sjell fakte dhe argumente bindese ne lidhje me shpifjet e pabesimtareve ne lidhje me autoresin e Kuranit. (www.bibladhekurani.com)

 
Download

01.07.2009

KUR-ANI në gjuhen shqipe.exe

KUR-ANI në gjuhen shqipe.exe

 
Download

03.09.2009

25 vepra të lehta për të cilat shpërblimet shumëfishohen


 
Download

03.09.2009

60 mënyra prej mënyrave të arritjes së shpërblimit dhe shlyerjeve të mëkateve


 
Download

03.09.2009

Historiku i shkurtër mbi atomin


 
Download

03.09.2009

Këshilla dhe udhëzime rreth provimeve shkollore


 
Download

03.09.2009

Mos e hidhëroni Allahun, kujdes, kujdes, kujdes


 
Download

 
  www.Risi-Ks.com - CHAT
| Kalo Siper Faqes| WebMaster: Beha-Dr@Live.Com |
 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
KosovaSotGazetaLajminfopressExpressLogoBotaSotLogokohaditore
 
Faqja Behar-Jahiu.Tk shikohet më mirë me Mozilla Firefox  KLIKO KËTU PËR TA SHKARKUAR